Partnerläden:

Maisinger, Berlin https://maisinger.com

Uslar und Rai Buchhandlung, Berlin  https://uslarundrai.de

lillimendelssohn, Berlin  https://lillimendelssohn.de

The amazing crocodile, Berlin  https://amazing-crocodile.de

MAGAZIN, München, Stuttgart, Bonn  https://magazin.com

Aegis Literatur Buchhandlung, Ulm  https://aegis-literatur.buchhandlung.de

Idüll Design, Story, Space, Frankfurt am Main  https://iduell-shop.de

A7 StudioShop, Kopenhagen   https://a7_Studioshop

Bücherstübli, Waldshut https://buecherstuebli.de

Womenart, Basel  http://www.womenart-basel.com

Mein Lieber Schwan, Concept Store, Münsing https://meinlieberschwan.store

Rosalon Interiors, Hall in Tirol, Österreich https://rosalon.at/